24.2.2016

Sopimusehdot

Varauksen tekeminen sekä maksut

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä netissä sähköpostilla tai puhelimitse, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % mökin vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä verkkopankissa. Asiakas saa pankkitiedot vahvistuksen mukana. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistajantiedot ja ajo-ohje mökille lähetetään asiakkaan sähköpostiin.

Varaus on lopullisesti vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai koko vuokran yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kun mökille saavutaan, mielellään jo ennen sitä pankkisiirrolla. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voimme peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. Mökille saavuttaessa kirjoitetaan vuokrasopimus, jonka asiakas saa luettavaksi myös sähköpostiin.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@ruuvilanlahti.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) palauteta. Jos mökkiä ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu mökiltä ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Oleskelu mökeillä

Mökki on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 18.00 lähtöpäivään klo 14.00. Lomakohteen ja avainten luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla/varausvahvistuksessa.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Polttopuut sisältyvät vuokraan. Perusmausteet, wc- ja talouspaperit ja henkikökohtaiset pesuaineet eivät sisälly vuokrahintaan. Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, veneeseen saa tuoda halutessaan pienen perämoottorin. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei niitä tilata varauksen yhteydessä omistajalta erillistä maksua vastaan. Liinavaatteiden käytättäminen on pakollista. Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Vuokrausjakson aikana kohteen omistaja huolehtii lumitöistä traktorilla lingottavien kulkuväylien osalta. Lomakohteen vuokraaja vastaa kuistien, portaiden, patioiden ja polkujen lumitöistä ja puhdistamisesta sekä liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Puita ja muuta kasvillisuutta ei saa vahingoittaa. Avotulen teko mökin alueella ja metsäpalovaroituksen aikana on kielletty. Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain mökkeihin, joissa se on sallittu.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 14.00, ellei toisin sovita. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle. Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen. Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Emme vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää. Emme myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä. Emme vastaa mahdollisista liukastumisista tai kaatumisista.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki mökkeihin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.